Block med ikon

Block med ikon används som ett komplement till vanlig text- och bildlayout. Här används ikonerna och texten tillsammans för att trycka på något speciellt, innehålla fakta etc. Tänk på att ikonen och textens innehåll ska matcha varandra.

I det första exemplet syns den minsta dimensionen av elementet. Det har hälften av en cirkel på var sida och en marginal för texten. Den andra är det största dimensionen för bredden på blocket. Den har plats för en hel cirkel på varje sida.

I båda exemplen så ligger ikonen/cirkeln mitt på linjen och den vita kanten mellan cirkel och block bör vara ungefär lika tjock som linjerna i ikonen.

Karlshamn_Rundeln