Grafiska element – Vågen

Karlshamn använder en våg som grafiskt element. Vågen ska skapa igenkänning och identitet och kan användas på många olika sätt. Den finns med två olika utseenden, en med rund form och en med zig-zag-form. De båda formerna är likvärdiga och kan väljas beroende på applikation.

Vågen finns dessutom i två varianter, en standardversion med sex linjer och en smalare variant med tre linjer. Layout och utrymme avgör vilken som passar bäst och ska användas.

Vågen används i den blå och den gröna basfärgen när den ligger på vit eller ljus bakgrund. Den kan även användas negativt (vitt) på bilder och plattor.

Vågen används huvudsakligen horisontellt. Längden kan variera men den ska upplevas som en vågrörelse så den ska inte vara för kort. Vågen kan användas ganska fritt men bör inte vara utfallande åt höger. Det förstärker profilen om vågen avslutas innan kanten.

Karlshamn_Vag