Logotypen som avsändare

Logotypen placeras i de flesta fall i något av de fyra hörnen. Om logotypen används tillsammans med vågen placeras den lämpligen i det högra hörnet, uppe eller nere. Vågen är vanligtvis lika bred som logotypen är hög när de ligger tillsammans. Av utrymmesskäl kan undantag göras. Vågen ska avslutas så att logotypen blir en naturlig förlängning. Det ska alltid finnas ett avstånd mellan logotyp och våg som motsvarar ”KARLS” i logotypen.Karlshamn_Logotyp_Avsandare