Logotypens frizoner

Ge alltid logotypen en frizon så blir den tydligare. Frizonen är det minsta utrymme som ska hållas fritt från text och annan grafik. Frizonen motsvaras av längden på KA i namnet Karlshamn.

Karlshamn_Logotyp4