Bildspråk

  • Det ska finnas en redaktionell ton i bilderna och en känsla av en ögonblicksbild.
  • Använda ljusa bilder med varma toner utan alltför starka färger.
  • Bilder med motljus och inslag av direkt soljus är att föredra.
  • Använd människor som ler och är glada. Gärna människor som gör saker eller är mitt i en händelse.
  • Blanda mellan bilder som visar stort om fång,  men även fina detaljbilder.
  • Tänk på att bryta stereotyper och visa lika mycket kvinnor som män. Tänk på att det ska skildra invånarna i Karlshamn.

Karlshamn_Bildsprak