Profilfärger

Print
Karlshamn har sex profilfärger. Den gröna och blå basfärgen är huvudfärgerna och ska dominera alla produktioner. Den röda kompletterande basfärgen används för att skapa kontraster till basfärgerna. Den gula färgen används enbart till Karlshamns add-on och ikoner i print. Bakgrunden är vanligtvis vitt i allt printmaterial. Den mörkblå fontfärgen kan ersätta svart färg i rubriker för att ge ett mjukare intryck.

Webb
Den gröna och den blå basfärgen är huvudfärgerna även i digitala produktioner. Här finns även en beige bakgrundsfärg som används för att skapa en varmare bakgrund än vitt. Den mörkblå färgen kan användas både som ersättning för svart i rubriker men även som bakgrundsfärg på webben. Den gula färgen används mer i webb än i print och kan fungera som en komplementfärg.

 

Farg_hierarki