Typografi

Huvudtypsnitt
Proxima Nova är det typsnitt som ska användas för externa produktioner av trycksaker, annonser, skyltar med mera. Light- och Regular-versionen är de som ska användas mest men de kan gärna kombineras med Bold-versionen. De tunnare varianterna ska dock dominera det typografiska helhetsintrycket. Proxima används både till rubriker, bildtexter och kortare brödtexter.

Karlshamn_ProximaErsättningstypsnitt

Arial används som internt ersättningstypsnitt när vi inte har tillgång till Proxima. Det är ett snarlikt typsnitt och finns som standard på de flesta datorer.

Långa brödtexter
Garamond används enbart vid stora textmängder som exempelvis rapporter, utredningar, bokproduktioner eller liknande.

Dekortypsnitt
Karlshamn har ett profilerande typsnitt, Reklame Script, som kan användas till add-on, bildtexter eller liknande. Typsnittet ska användas restriktivt och får inte ta överhand. Det ska enbart användas till korta texter.

Karlshamn_Andra_Snitt