Karlshamns grafiska profil

Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet. Karlshamn kommunicerar på många olika sätt och genom flera olika kanaler. För att skapa igenkänning är det viktigt att allt material utformas på ett enhetligt sätt. Den grafiska profilen hjälper oss att bli konsekventa och tydliga i vår kommunikation. Det är också ett sätt att paketera vårt varumärke så att våra löften förstärks för målgrupperna. Gör vi detta på rätt sätt kommer vi att stärka Karlshamns varumärke. Och förstärka känslan av att vara en plats för liv och lust.

Logotyp

Typografi

Profilfärger

Grafiska element

Bildspråk

Inspiration